Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Podle kroniky sídlí MŠ Děrné v budově bývalé německé školy – od roku 1946. Je to jednopatrový dům v centru obce. Kapacita MŠ je 25 dětí ve věku 3-7 let. V roce 2014 proběhla v budově velká rekonstrukce vnitřních i venkovních prostor. MŠ má v přízemí samostatnou jídelnu, která slouží jako výdejna stravy a tělocvičnu. Jídlo je dětem dováženo z MŠ Fulnek. V patře se nachází třída spojená s hernou, ložnice a sociální zařízení.

Součástí MŠ je oplocená zahrada, která není přístupná veřejnosti. V roce 2015 proběhla celková revitalizace zahrady. Staré herní prvky byly nahrazeny novými a zahrada nese nádech přírodní zahrady, kterou realizovala firma Hybaj z Nového Jičína. O vegetaci se postaralo Zahradnictví Kubálek Kunín. Zahrada nyní nabízí nespočet pestrých možností využití dětmi při hrách, vzdělávání, odpočinku, ale také vzájemném setkávání s rodinami a veřejností.

Prostřednictvím zapojení veřejnosti MŠ rozvíjí spolupráci s rodiči, příbuznými, veřejnými spolky, vede děti k rozvoji mezilidských vztahů. Důraz je kladen na dodržování lidových tradic - Vánoce, Masopust, Velikonoce, Den Země, Den matek, Den dětí atd..

MŠ vede děti k přirozenému uspokojování svých potřeb, do spousty činností jsou zařazovány prvky environmentální a polytechnické výchovy. MŠ je úzce spjata s přírodou, pečuje o ni, vede děti k ochraně a její obnově, zapojuje se do společenských akcí v obci a jejím okolí. Děti objevují svět a krásy v něm pozorováním, objevováním, prožitkem.